Cells Power Japan

日本前沿细胞技术

错误信息

  • User warning: The following module is missing from the file system: jquery_update. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/kintaro/kintarocells.com/old/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: responsive_menus. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/kintaro/kintarocells.com/old/includes/bootstrap.inc).

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh công ty (Mục tiêu của chúng tôi)

Kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuốc sống con người bằng các tích cực áp dụng vào thực tiễn những công nghệ tế bào mới nhất.

 

Tầm nhìn của công ty (Bằng cách nào chúng tôi thực hiện được các mục đích)

Chúng tôi thực hiện các sứ mệnh qua:

  • thu thập từng kinh nghiệm sáng tạo và quý giá trong việc áp dụng trong thực tiễn lý thuyết tế bào trên toàn thế giới
  • Tích lũy thêm các công nghệ cấy trồng sinh hoạc và công nghệ y tế thú vị
  • Tạo ra những phòng thí nghiệm khoa học riêng
  • hợp tác với các đối tượng đi đầu trong ngành trên toàn thế giới
  • xây dựng nên những tổ chức y tế riêng
  • hình thành nên những thực phẩm y tế đời mới
  • những hoạt động xã hội và giáo dục mở rộng để thúc đẩy về công nghê y tế tế bào mới.